Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tỉnh Khánh Hòa Được HĐHD tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định thành lập trong Đại hội vừa qua. Ngaày 6/1/2023, tại TP.Nha Trang, CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phiên họp thứ nhất để triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian đến.

Ông Dương Văn Lúc – Phó Chủ tịch HĐHD tỉnh Khánh Hòa – Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tỉnh chủ trì cùng sự tham gia của các thành viên trong Câu lạc bộ.

Tham dự cuộc họp có ông Dương Văn Xuân – Ủy viên HĐHD Việt Nam – Chủ tịch HĐHD tỉnh Khánh Hòa và các thành viên trong thường trực HĐHD tỉnh.

Sau khi thông qua chương trình cuộc họp, các thành viên trong CLB đã thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, tiêu chí hoạt động của CLB. Với trách nhiệm của Dòng tộc và sự liên kết của dòng họ cùng nhau giúp đỡ để phát triển.

Các thành viên trong CLB đều đồng ý đẩy mạnh công tác kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân Họ Dương có trong toàn tỉnh. Điều kiện họ phải là chủ doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh đúng pháp luật.

Xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy để vận hành CLB như Ban thường trực, thư ký, thủ quỹ nhất là ban truyền thông để kịp thời nắm bắt các thông tin thị trường cho CLB.

Để cho CLB nắm bắt các điều kiện phát triển , phấn đấu hàng tháng hay hàng quý sẽ tổ chức đoàn tham quan  các mô hình hoạt động và phát triển kinh tế có hiệu quả của Họ Dương  tại các tỉnh bạn.

Một tiêu chí quan trọng là phấn đấu cho mục tiêu của CLB Doanh nghiệp Doanh nhân tỉnh Khánh Hòa  đó là “ Đoàn kết – Giúp đỡ – Phát triển “ và luôn đồng hành vì Dòng tộc và HĐHD tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia ý kiến cùng CLB Doanh nghiệp Doanh nhân  tỉnh, ông Dương Văn Xuân – Ủy viên HĐHD Việt Nam – Chủ tịch HĐHD tỉnh Khánh Hòa đã đánh giá sự thành công của cuộc họp. Với tất cả sự tâm huyết vì Dòng tộc của các thành viên trong Câu lạc bộ ông hy vọng trong thời gian tới sẽ là điểm khởi sắc cho hoạt động của Câu lạc bộ .

Kết thúc cuộc họp, ông Dương Văn Lúc – Phó Chủ tịch HĐHD tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tỉnh chúc mọi người được nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong dịp năm mới năm 2023. Ông hy vọng sự khởi sắc và có nhiều thành quả tốt đẹp trong hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới.

Dương Văn Tuấn